Artykuły - scholarly papers (on line included)

2021

Włodzimierz Bolecki, Le „Corps” d’Yvonne de Witold Gombrowicz [w:] Médiatrice des cultures. Mélanges Offerts à Maria Delaperriére. Sous la direction de Kinga Siatkowska-Callebat, Aleksandra Wojda et Charles Zaremba avec la collaboration de Clara Royer et Xavier Galmiche, s. 549 - 586, EurOrbem, Paris 2021. ISBN: 979-10-96982-19-6; ISSN: 2553-5838

2020

Włodzimierz Bolecki, Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.W setną rocznicę urodzin pisarza, w monografii zbiorowej: Gustaw Herling-Grudziński: Między Wschodem a Zachodem. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Przebindy, Bartosza Gołąbka, Wojciecha Gruchały. Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Krosno 2020, s. 22-52.

Kogo szukał Józef Czapski (w Związku Sowieckim)? w: „Arcana”, Kraków 2020 nr 5 (155), s. 116 - 131.

"Co grozi Gombrowiczowi. Porocznicowe rozważania", „Arcana” 2020 nr 151-152, s. 141 - 146.

W. Bolecki, Józef Czapski devant de crimes de masse. De l’enquête sur les „disparus” á la vérité sur le system soviétique [w:] Józef Czapski. Itinéraires de vérité, sous la direction de Maria Delaperriére en collaboration avec Maciej Forycki et Paweł Rodak, Eur’Orbem Éditions, Paris 2020, ISBN: 979-10-96982-15-8, pp. 69-84.

2019

Contesti europei dell’opera di Gustaw Herling [w:] Herling, Etica e letteratura. Testimonianze, diaro, racconti, Mondadori, Milano.

"Le Complex d'origines?" [w:] Maria Delaperrière (dir.), Gustaw Herling-Grudziński - témoin de son époque et au-delà, Editions Petra, Paris 2019, s.195–222. ISBN 978-2-84743-243-5. ISSN: 2268-0810.

2018

Völkermord und der Beginn der modern Prosa (Choucas von Zofia Nałkowska, 1925-1927) [w:] In officio amicitiae. Andreas Lawaty dem Grenzgänger und Freund zum 65.Geburstag, Herausgegeben Krzysztof Ruchniewicz, Stefan Troebst, Marek Zybura. Neisse Verlag GbR, Dresden 2018, ss.447 – 460.

A Concise Companion to Polish Modernism in: Being Poland. A New History of Polish Literature and Culture since 1918, ed. Tamara Trojanowska, Joanna Niżyńska, Przemysław Czapliński, University of Toronto Press 2018, pp. 105 - 131.

Principe d’individuation. Motifs nietzschèens dans l’oeuvre de Bruno Schulz [dans:] Bruno Schulz entre modernism & modernité, sous la direction de Maougocha Smorag-Goldberg & Marek Tomaszewski, L’Édition L’improviste, Paris 2018, pp. 79-98.

Dlaczego nie ma dziś Irzykowskiego?, „Teksty drugie” 2018 nr 2, s. 392 - 400. Zob. on line

2017

Zob. zakładkę: opracowania edytorskie.

2016

Przedwiośnie oraz inne pory roku [w:] Intryga interpretacji. Profesor Władysław Panas in memoriam, red. Adam Fitas, Lublin 2016, s. 139–155. Zob. on line

Lekcja Juliana Kornhausera (jaką otrzymałem) [w:] Rzeczy do nazwania. Wokół Kornhausera, red. A. Gleń, J. Kornhauser, Poznań, s. 53–58.

„Avant-printemps” et autres saisons (Stefan Żeromski) [w:] Chemins de la Modernitè Polonaise. De la Terre Promise à L’Avant-Printemps, sous de la direction de Maria Delaperrière, Paris, Institut D’Ètudes Slaves, p. 171-184. Zob. on line

„Il est temps d’en finir avec la folie” ou la terre promise de Władysław Reymont [w:] Chemins de la Modernitè Polonaise. De la Terre Promise à L’Avant-Printemps, sous de la direction de Maria Delaperrière, Paris, Institut D’Ètudes Slaves, p.65-74. Zob. on line

Sàndor Màrai, Gustaw Herling (e altri) [w:] Dall „Europa Illegale” All „Europa Unita. Gustaw Herling-Grudziński: L’Uomo, Lo scrittore, L’opera. A cura di Marta Herling e Luigi Marinelli, Accademia Polacca, Roma, s. 101-116. English Version see: 2009.

2015

Gustaw Herling-Grudziński e L’Europa Litteraria [w:] Dall „Europa Illegale” All „Europa Unita. Gustaw Herling-Grudziński: L’Uomo, Lo scrittore, L’opera. A cura di Marta Herling e Luigi Marinelli, Accademia Polacca, Roma, s. 13-16. Zob. on line

Przedwiośnie oraz inne pory roku, „Teksty Drugie” 2015 nr 2, s. 105-119. Zob. on line

2014

Profesor Janusz Sławiński (1934-2014), „Teksty Drugie” 2014 nr 6, s. 443-448. Zob. on line

Representation - Experience historique – Literature moderne, „Revues des Etudes Slaves”, vol. LXXXV, s. 681-689.

From the periphery to the center [w:] Nonfiction, reportage and testimony, ed. by Ryszard Nycz. IBL PAN Warszawa. Zob. on line

Postcolonialism and Modernism, transl. Jan Szelągiewicz [w:] Postcolonial or Postdependancy studies, ed. by Ryszard Nycz, IBL PAN Warszawa, s. 55-66. Zob. on line

Three modernists: Witkacy - Schulz - Gombrowicz (similarities and differences), transl. by David Malcolm, „Tekstualia in English”, Warszawa 2014, pp. 11-26. Zob. on line

2013

La littèrature du jeune modernisme w: Karol Irzykowski, La Chabrque. Les rêves de Maria Dunini, édition biligue, trad. par Mateusz Chmurski, Kinga Callebat, Parick Rozborski, Paris 2013, s. 32-45. Zob. on line

Sous le ligne de Lucifer w : Aleksander Wat sur tous les fronts, sous la direction de Maria Delaperrière, Institut d'études slaves & Société historique et littéraire polonaise, Paris 2013 (in print). Zob. on line

Aleksander Wat – un futuriste regressif [w:] Aleksander Wat sur tous les fronts, sous de la redaction de Maria Delaperrière, Institut D’Etudes Slaves, s.15–24. Zob. on line

2012

Heimat vieler Völker. Die "Idee von der gemeinsamen Heimat" im Werk von Józef Mackiewicz [in:] Zwischen (Sowjet-) Russland und Deutschland. Geschichte un Politik im Schaffen von Józef Mackiewicz (1902 - 1985), Herausgegeben von Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura, Fibre Verlag, OsnabrĂźck 2012, s. 129-142. Zob. on line

Modality – literary studies and cognitivism, transl. Maria Skotnicka [w:] Antropology in Literary Studies , ed. by Ryszard Nycz, IBL PAN Warszawa, s. 107–125. Zob. on line

W. Bolecki, E. Dahlig-Turek, P. Urbańczyk, Po pierwszym konkursie NPRH, "Forum Akademickie" 2012, nr 4. Zob. on line

2011

O humanistyce inaczej (wstęp), „Teksty Drugie” 2011 nr 6, s. 6-11. Zob. on line

Nowoczesność i recepcja książek Józefa Mackiewicza, w tomie artykułów z konferencji w Rapperswilu (2006) pt. Zmagania z historią. Życie i twórczość Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej, pod red. Niny Kozłowskiej i Małgorzaty Ptasińskiej, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, s.68-88. Zob. on line.

2010

Le Słowacki de Gombrowicz, traduit par Jean Delaperierre [dans:] Juliusz Słowacki. Les lectures contemporaines, poublie sous la direction de Maria Delaperierre, Institut D'Etudes Slaves, Paris 2010, p.101 - 118. Zob. on line

J.Neubauer, W. Bolecki, Two Regionalists of the Interwar Period. Józef Mackiewicz and Maria Berde [in:] History of Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Volume 4: Types and Stereotypes. Ed. by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer, John Benjamins Publishing Company, 2010, pp.538 -549. Zob. on line

Słowacki Gombrowicza, "Teksty Drugie" 2010 nr 1 - 2, s.171 - 192. Zob. on line

J.Neubauer, W. Bolecki, Two Regionalists of the Interwar Period. Józef Mackiewicz and Maria Berde [in:] History of Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Volume 4: Types and Stereotypes. Ed. by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer, John Benjamins Publishing Company, 2010, pp.538 -549. Zob. on line

2009

L'impressionnisme de Conrad et la littérature polonaise, [w:] Joseph Conrad, un Polonais aux confins de l'Occident, sous la direction de Maria Delaperrière, Institut d'études slaves & Société historique et littéraire polonaise, Paris 2009, ss. 195-209. Zob. on line

"Kultura" (1946 - 2000). Exile Cultures Abroad: Publishing, Ventures, Exiles Associations, and Audience [in:] John NEUBAUER, Borbála Zsuzsanna TÖRÖK (Eds.), The Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium, Walter de Gruyter - Berlin - New York, 2009, pp.144 - 188. Zob. on line

Exile Diaries: Sándor Márai, Gustaw Herling-Grudziński and Others. Eight Issues of Comparison. Exile Autobiographical Exile Writing, [in:] John NEUBAUER, Borbála Zsuzsanna TÖRÖK (Eds.), The Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium, Walter de Gruyter - Berlin - New York, 2009, pp.422 - 431. Zob.  on line

"Jedynie prawda jest ciekawa". Literatura jako relacja prawdomówna [w:] Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane Profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2009, s. 59-72. Zob. on line

Pochwała translatologii [wstęp do:] "Teksty Drugie" 2009 nr 6. Zob. on line

W.Bolecki, P. Urbańczyk, E.Dahlig-Turek, Humanistyka a reforma polskiej nauki, "Forum Akademickie" 2009 nr 5. Zob. on line

Kulturowe wizualizacje doświadczenia [wstęp do:] "Teksty Drugie" 2009 nr 1-2. Zob. on line

Polonistyka za granicą: czas na zmiany, „Teksty Drugie” 2009 nr 1-2, s. 269-272. Zob. on line

2008

 La modalitè littèraire en tant que tèmoignage [w:] Le tèmoigne dans la littèrature polonaise du XXe siècle. Textes rèunis par Hanna Kunicka et Charles Zaremba, Institut d'Ètudes Slaves, Paris, p.11 - 25. Zob. on line

Antykomunizm Józefa Mackiewicza - realizm czy idealizm? [w:] Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej, pod redakcją Jacka Kłoczowskiego i Michała Szułdrzyńskiego, Ośrodek Myśli Politycznej. Wyższa szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, s.177-192. Zob. on line

Rossija, bolszewizm i Polsza w tworczestwie Josefa Mackiewicza (pieriewod Dina Kostjanowskaja) w: Polsza i Rossija wo wzaimnych priedstawlieniach. W: "Istorik i chudożnik", 2008 nr 1-2 (15-16), s. 99-115, Moskwa 2008. Zob. on line

Métafiction et métanarration [dans:] Percer le mystère de la chabraque. Dossier critique, réuni par Zofia Mitosek et Kinga Siatkowska-Callebat, Paris 2008. Zob. on line

Marai Sandor, Gustaw Herling-Grudziński (es masok), trans. Palfalvi Lajos, Nagy Vilag 2008 nr 3, p.253-259, Budapest. Zob. on line

Dyskurs tożsamościowy polskiej inteligencji po roku 1989 a literatura emigracyjna [w:] Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, pod red. H.Domańskiego, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa, s.387 - 402

2007

Reforma sektora nauki (współautor - Maciej Żylicz), "Nauka Polska" nr 16. Zob. on line

Myśli różne o postkolonializmie, "Teksty Drugie" nr 4. Zob. on line

Gombrowicz and Science [in:] Russian Literature LXII (2007) IV. Zob. on line

Aphorismes: une autre lecture de Gombrowicz [dans:] Witold Gombrowicz entre l'Europe et l'Amérique, éd. Marek Tomaszewski, préface Rita Gombrowicz, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Asq, p. 159 -170. Zob. on line

Varsoi Latkepek, trans. Palfalvi Lajos, Europai kulturlis fuzetek, p. 11-16, Budapest.

2006

"Corpus" Iwony [Witold Gombrowicz, Iwona, księżniczka Burgunda] w: Ciało widzialne. Wykłady otwarte, [sezon 2005/2006], Teatr Narodowy, program wykładów M. Dziewulska, red. M. Rochowski, Warszawa 2006, s.127-152. Zob. on line

Doświadczenie i modernizm, "Teksty Drugie" nr 6 (102), s. 6-9. Zob. on line

"A modernizmus a XX. szazadi lengyel irodalomban" w książce zbiorowej pt. Irodalom es normalitás. Tanulmányok a modern lengyel irodalomról és színházaról, red. Pálfalvi Lajos, wydawnictwo Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő s. 36-62.

"Modernseg es modernista a XX. szazadi lengyel költeszetben" w książce zbiorowej pt Irodalom es normalitás. Tanulmányok a modern lengyel irodalomról és színházaról, red. Pálfalvi Lajos., wydawnictwo Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2006. s.63-77.

Gombrowiczs Aphorismen [in:] Gombrowicz in Europa. Deutsch-polnische Versuche einer kulturellen Verortung Herausgegeben von Andreas Lawaty und Marek Zybura, Harasowitz Verlag, 2006, s. 269-278. Zob. on line

Dodatek krytyczny do: Witold Gombrowicz, Ferdydurke. Seria: Dzieła Witolda Gombrowicza, T. II (wydanie naukowe), Kraków 2006.

La place de la prose dans le projet de modernitè de Milosz, traduit par Kinga Siatkowska-Callebat, Piotr Bilos [dans:] Czesław Miłosz et le vingtieme siecle. Publié sous la direction de Maria Delaperriere, Institute d’Etudes Slaves, Paris 2006, p.109-116. Zob. on line

Wisława Szymborska and Modernism in Poland [in] Wislawa Szymborska. A Stockholm Conference, May 23-24, 2003, ed. L. Neuger, R. Wennerholm, Konferenser 60, Stockholm 2006, p.20-30. Zob. on line


Rapperswilskie archiwum Mackiewiczów - na stronie www.tylkoprawda.akcja.pl zob też: "Zapisuję żonie mojej..." w: "Tygodnik Powszechny" 2006 nr 44.

"La place de la prose dans le projet de modernitè de Milosz", traduit par Kinga Siatkowska-Callebat, Piotr Bilos [dans:] Czesław Miłosz et le vingtieme siecle. Publié sous la direction de Maria Delaperrière, Institute d’Etudes Slaves, Paris 2006, p.109-116. Zob. on line

2005

"Czego wyparł się Witold Gombrowicz?", wstęp do: Olaf Kuhl, Gęba erosa. Tajemnice stylu Witolda Gombrowicza, przeł. Krzysztof Niewrzęda, Maria Tarnogórska, Universitas, Kraków, s. V-XII. Zob. on line

Gombrowicz i nauka [w:] Orbis Linguarum. Festschrift für Bonifacy Miązek zum 70. Geburstag, vol. 28, Herausgegeben E. Białek, J. Krucina und E. Tomiczek, Wrocław, s. 165-174. Zob. on line

"Ez az én fejlődésregényem". W.Bolecki beszelgetese Gustaw Herling-Grudzński a Más világrol, transl. into Hungarian Pálfalvi Lajos, "Nagy Világ. Világirodalmi folyóirat", nr 4, p. 303 – 320.  on line

Niebezpieczne związki, "Teksty Drugie" nr 5, s. 4-7. Zob. on line

Das "principium individuationis”. Nietzscheanische Motive im Werk von Bruno Schulz. Aus dem Polnischen von Ursula Kiermeier [in:] Polnische Literatur im europäischen Kontext. Festschrift für Brigitte Schultze zum. 65. Geburtstag, Frank Gobler (Hrsg.), Verlag Otto sagner, Munchen 2005, s.13-34.Zob. 2003. Zob. on line

Gender And Sex In Early Modernist Polish Fiction: Przybyszewski, Irzykowski, Witkacy, Schulz w książce: Geneder And Sexuality In Ethical Context, ed. by K.Grimstad and U.Phillips, Bergen Slavic Studies, Bergen. Zob. on line

"Pytania o przedmiot literaturoznawstwa", "Teksty Drugie" nr 1-2. Przedr.: Pytania o przedmiot literaturoznawstwa [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków 22-25 września 2004, red. M. Czermińska, R. Nycz i inni, Universitas, Kraków, t. I, s. 3-14. Zob. on line

Wstęp do: Ferdynand Goetel, Z dnia na dzień w: Dzieła wybrane, t. 4, oprac. Maciej Urbanowski, Arcana, Kraków 2005, s. 5-14. Zob. on line

2004

Witold Gombrowicz. A l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, trad. par Damian Rosset, Ecriture 64. Revue Littéraire, Lausanne 2004, p. 166-174. Zob.  on line

Le modernisme et la modernité dans la poésie polonaise du XXe siècle, w książce: La poésie polonaise du vingtième siècle. Voix et visage, red. M. Delaperièrre Institut D'Études Slaves, Paris. Zob. on line

Jusque'à la fin du monde "Requiem pour un Carillonneur" de Gustaw Herling . Zob. on line

Impresjonizm w prozie modernizmu (wstęp do modernizmu w prozie polskiej XX wieku) w pracy zbiorowej pt. "Punkt widzenia w tekście i w dyskursie" , Red. J. Bartmiński, S. Bartmińska-Niebrzegowska, R. Nycz, Lublin 2004, s. 239 - 260. Zob. on line. Zob. też 2003.

Gombrowicz i nauka, "Nauka", Wydawnictwo PAN, Warszawa. Wersja angielska zob. 2007.

Pierwszorzędne teksty drugorzędne. Wstęp do: W.Gombrowicz, Varia t. 1-3, Kraków 2004. Zob. on line

Wisława Szymborska i modernizm, "Pogranicza" nr 1, Szczecin 2004. Zob. on line

Le modernism et la modernitè dans la poésie polonaise du XXesiècle, [dans:] La poésie polonaise du vingtième siècle. Voix et visag, sous la direction de M. Delaperièrre, Institut D’Études Slaves, Paris.

Százéves Gombrowicz, przeł. J. Reiman, "Kalligram", Budapeszt 2004, December, s. 72-76.

Modalnost - literarna veda in kognityvizem (oris), przeł. Marko Juvan, "Primerjalna književnost", 2004 nr 1 (27), Ljubliana. Zob. on line

2003

Impresjonizm w prozie (polskiego) modernizmu, "Teksty Drugie", 2003 nr 4, IBL PAN. Zob. on line

"Principium individuationis". Motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza, "Teksty Drugie" 2003 nr 5, IBL PAN. Przedr. [w:] W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej Łysiak i Władysława Panasa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 321 - 340. Zob. on line

"Aż do końca świata" (O "Podzwonnym dla dzwonnika" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego), "Znak", Kraków 2003 nr 12, s. 89-107. Zob. on line

Pamięć - czas - świadomość ("Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza), Cykl: Modernizm w Polsce, "Pogranicza", Szczecin 2003 nr 6. Zob. on line

"Pamięć - "choroba na śmierć" - świadomość ("Niecierpliwi" Zofii Nałkowskiej), Cykl: Modernizm w Polsce, "Pogranicza" nr 5. Zob. on line

"Mistyczne mare tenebrarum"(Stanisław Przybyszewski), Cykl: Modernizm w Polsce, "Arkusz" 2003 nr 1, Poznań. Zob. on line

"Mityzacja rzeczywistości" [w:] Katalog wystawy pt. Bruno Schulz: Republika marzeń, Warszawa, red. Ł. Kossowski, styczeń 2003.

Metaproza wczesnego modernizmu (Pałuba K.Irzykowskiego) - cz.1, Cykl: Modernizm w Polsce, Arkusz 2003 nr 2. Zob. on line

Metaproza wczesnego modernizmu (Pałuba K.Irzykowskiego) - cz.2, Cykl: Modernizm w Polsce, Arkusz 2003 nr 3.

Czas, przypadek i metafizyka moralności ("Straszny czwartek w domu pastora" K.L. Konińskiego), Cykl: Modernizm w Polsce, Arkusz nr 4. Zob. On-Line

Ludobójstwo i początki prozy nowoczesnej ("Choucas" Zofii Nałkowskiej), Cykl: Modernizm w Polsce, Arkusz nr 5. Zob. on line
Wersja angielska on line

Zapomniana dekada, "Teksty Drugie" nr 5 (83), s. 3-8. Zob. on line

Modernism in Poland: The Troublesome Subject [ in:] Swedish-Polish Modernism. Literature - Language - Culture. Ed. By Małgorzata Anna Packalén & Sven Gustavsson, Kungl. Vitterhets. Historie och Antikvites Akademien, Konferenser 56, Stockholm. Zob. on line

Nie całkiem fantastyczne podróże po pewnym romantycznym temacie (z poradnika wykładowcy), "Prace Polonistyczne" seria LVIII: "Romantycy - fantastyka - podróż", tom ofiarowany prof. K.Poklewskiej, Łódź 2003, s.313-318. Zob. on line

La mia "isola". Conversazione con Włodzimierz Bolecki, traduzione di Marta Herling. Gustaw Herling, L'Isola, L'Ancora del Mediterraneo, Napoli, p. 121 - 137.

Виткаци – Шулц – Гомбрович, превела са пољског Бранислава Стојановић, "Градац", Чачак, год. 29, бр. 148-149, стр. 127-138. Zob. on line

2002

Modernizm w literaturze polskiej XX wieku (Rekonesans), "Teksty Drugie" 2002 nr 4. Zob. on line

Prawda rzucona w oczy świata (O Józefie Mackiewiczu w 100. rocznice urodzin), Rzeczpospolita, 30 marca.

Zrozumieć Mackiewicza (rozmowa przeprowadzona przez K. Masłonia), "Rzeczpospolita", 2 marca. Przedr. w: K.Masłoń, Lekcja historii najnowszej, Kraków 2003, s.167-178. Zob. on line

Pisarz niewygodny (O Józefie Mackiewiczu w 100. rocznice urodzin). "Dziennik Polski", Nowy Jork.

Von der Postmoderne zur Moderne (Wat: Die andere Erfahrung) w: Aleksander Wat und "sein" Jahrhundert, herausgegeben von M. Freise und A. Lawaty, Wiesbaden 2002, s.276-294. Zob. on line

Polish Émigré Literature and Polish Literary History in: A World Of Slavic. Essays in Comparative Slavic Studies in Honor of Edward Mozejko, ed. by Paul D. Morris,, Bloomington, Indiana. Zob. on line

Tajemnica Kosmosu [w:] Jan Błoński i literatura XX wieku, pod redakcją R. Nycza i M. Sugiery, Kraków 2002, s.281-283. Zob. on line

Gombrowicz w tekstach drugich, "Teksty Drugie" 2002, nr 3. Zob. on line

Returns to the Impossible: The Search for Home in the Prose of Gustaw Herling, in: Framing the Polish Home, in: Framing the Polish Home. Postwar Cultural Constructions of Heart, Nation, and Self, ed. by Bożena Shallcross, Ohio University Press, Athens, 2002. Zob. on line

Polish Émigré; Literature and Polish Literary History, transl. by M. Krasowska, [in:] A World Of Slavic. Essays in Comparative Slavic Studies in Honor of Edward Mozejko, ed. by Paul D. Morris, Bloomington, Indiana. Zob. on line

2001

Od "postmodernizmu" do "modernizmu": Wat - inne doświadczenie, "Teksty Drugie", Warszawa 2001 nr 2 (67), s.29-39. Zob. on line

Modalność - literaturoznawstwo i kognitywizm (rekonesans), "Teksty Drugie", Warszawa 2001, nr. 5 (67), s.31-49. Przedr. w: 2002: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz. Zob. on line

Лови на постмодернисттив, in: "12 Полсъких Есеїв", ed. O. Гнатюк, Київ 2001, p.225-249.

2000

Ja, Pan Zdzisio, "Teksty Drugie", Warszawa 2000 nr 5, s. 5-6. Zob. on line

Ofiarowanie (rozmowa z G.Herlingiem-Grudzińskim), "Tygodnik Powszechny", Kraków 2000, nr 10, s.8-9.

Sycylijskie obsesje (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Rzeczpospolita", Warszawa 2000 nr 54, s.D-2.

Religia i zło (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Gazeta Wyborcza", Warszawa 2000, nr 158, s.12-13.

Józef Mackiewicz - pisarz przemilczany, "Tygodnik Powszechny", Kraków 2000 nr 34, s.15.

Stanisław Ignacy Witkiewicz - koniec kultury, "Rzeczpospolita" Warszawa 2000, nr 93, s.3.

Czarodziejki i czarownice (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Dekada Literacka", Kraków 2000, nr 2-3, s. 3,18-19.

Martwy Chrystus (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Arkusz", Poznań 2000, nr 4, s.12.

Jak powstają opowiadania (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Kresy", Lublin 2000 nr 1, s.50-65.

Diabeł i my (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Życie", Warszawa, 2000 nr 37, s.12.

Polnische Exilliteratur des 20. Jahrhunderts - Ein Versuch der Neubewertung ihrer Bedetung für die polnische Literatur: Die polnishe Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politishen Denkens und der Literatur Polens im Exil, Hrs. Ł.Gałecki und Basil Kerski, Osnabrück 2000, s.133-147. Zob. on line

Biткацы, Шульц, Гамбрοвiч [:] Быць аьο ня ьыць сярзднезурапейцам, Менск. Zob. on line

Gaesprache in Dragonea, Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur, Jahrbuch 1999, Deutsches Polen-Instituit, Darmstadt. Zob. on line

Nachwort [im:] Z. Nałkowska, Die Ungeduldigen. Roman. Aus dem polnischen von U. Kiermeier mit einem Nachtwort von W. Bolecki, Suhrkamp Verlag, 2000 Frankfurt am Main. Zob. on line

Otevřené prózy Gustawa Herlinga [in:] Gustaw Herling, Ostrov a jine prozy, přeložila H. Stachová, Praha 2000, s. 143-152. Zob. on line

Textes et Voix (Autour de la poétique moderniste) [dans]: La littérature Polonaise du XXe siècle. Textes réunis par Hanna Konicka et Hélène Włodarczyk, Centre D’Études Slaves. Cultures & sociétés de l’Est 34, Paris. Zob. on line

1999

O gatunkach to i owo [Wstęp do numeru monograficznego nt. genologii], "Teksty Drugie" 1999 nr 6. Zob. on line

"Polityczność - emigracyjność - historia literatury, "Teksty Drugie" nr 3. Zob. on line

Postmodernising Modernism, [in:] From Norwid to Kantor. Essays on Polish Modernism dedicated to Professor G.M. Hyde, ed. by G. Bystydzieńska and Emma Harris. Zob. on line

Le Postmodernisme? Ou peut-être un modernisme méconnu?: Witkacy-Gombrowicz-Schulz [dans] Modernisme en Europe Centrale. Les avant-gardes. Sous la direction de Maria Delaperrière, L Harmattan, Paris-Montreal.

1998

Witkacy était-il antisémite? (En marge des stéréotypes du Juife polonais et du Polonais antisémite) [dans:] Mythologie polonaise, sous la direction de A. van Crughten et J. Rubes, Bruxelles , pp. 211-229. Zob. on line

Conversation on Painting [G. Herling - Z. Herbert]," Indiana Slavic Studies" 9: 137-141.

Posłowie do: G.Herling-Grudziński "Cud" i "Dżuma w Neapolu", Kraków. Zob. on line

Księga buntowników. Posłowie do: Cz. Miłosz, Dolina Issy, Warszawa 1998. Zob. on line

U źródeł polskiego poststrukturalizmu, Wstęp do: J. Sławiński, Pisma Wybrane, Kraków 1998. Zob. On-Line

Wyznania członka lokalnej wspólnoty interpretacyjnej, Teksty Drugie, nr 6. Zob. on line

1997

Postmodernizowanie modernizmu, „Teksty Drugie” 1997 nr 1-2, s. 31-45. Zob. on line

The Totalitarian Urge vs. Literature: The Origins and Achievments of the Polish Independent Publishing Movement, "Canadian Slavonic Papers", vo. XXXIX, nos.1-2, March-June 1997, pp.47-62.

1996

Nekrologi filozofów. Z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim rozmawia Włodzimierz Bolecki, „Teksty Drugie” 1996 nr 6, s. 132-154. Zob. on line

Teksty i głosy (z zagadnień poetyki modernizmu), „Teksty Drugie” 1996 nr 4, s. 5-19. Zob. on line

Wyznania feministy (1), „Teksty Drugie” 1996 nr 1, s. 1-8. Zob. on line

Über die polnische Literature der achtzieger Jahre, [im:] Zeitgenoessische Polnische Literatur der Achtziger und Neunziger Jahre. Meinungen, Wertungen, Prognosen polnischer und deutscher Literaturwissenschaflter, Leipzig. Zob. on line

The Grotesque in Literature and Arts: Poland, Russia and Bohemia (... - 1918) [in:] The Comparable and the Incomaprable, ed. by Endrè Bojtar, Central European University, Budapest.

L'émigration en tant qu' espoire (au sujet de Gustaw Herling), [dans:], Littérature et émigration. Europe centrale et orientale, sous la direction de Maria Delaperrière, Cultures et Societes de L'Est no 27, Paris. Zob. on line

Kellemetlen igázsagok. J. Mackiewicz és W. Gombrowicz, transl. Lajos Palfálvi, "Eletunk" 1996 nr 3, Budapest. Zob. on line

Witkacy-Schulz-Gombrowicz, translated by Valerie Laken, "Periphery", vol. 2, nr ½, p. 75-79, Michigan 1997. Zob. on line

1995

Słówko o przemianach, „Teksty Drugie” 1995 nr 2, s. 1-4. Zob. on line

Nachwort [in:]. J.M.Rymkiewicz, Polnische Gespräche im Sommer 1983. Roman. Aus dem polnischen von E. Kinsky mit einem Nachtwork von W. Bolecki, Suhrkamp, Verlag, Frankfurt am Main. Zob. on line

Gombrowicz avait-il des yeux? La problématique de la description dans Ferdydurke, "Revue des Sciences Humaines", 1995 n. 3 (239). Zob on line

1994

"Loths Flucht" - ein unvollendeter Roman von Aleksander Wat, "Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur", Jahrbuch 1994, Deutsches Polen-Instituit, Darmstadt. Zob. on line

Czy Witkacy był antysemitą?, „Teksty Drugie” 1994 nr 5-6, s. 88-104. Zob. on line

PPP (Pierwszy Polski Poststrukturalista), „Teksty Drugie” 1994 nr 4, s. 5-18. Zob. on line

Podmiot jako przedmiot, „Teksty Drugie” 1994 nr 2, s. 1-5. Zob. on line

Vadaszat posztmodernekre - engyelországban, trans. L. Palfálvi [in:] Halott vilagok - lehetseges vilagok. Lengyel essezek, [Martwe światy - możliwe światy; Dead Worlds - Possible Worlds] ed. A.S. Kowalczyk, Palfálvi L., Budapest, Hungary. Zob. on line

A mai lengyel irodalomtudomany, Palfálvi L., ed., "Helikon" 1994 nr 4, Budapest, Hungary.

1993

Polowanie na postmodernistów (w Polsce), „Teksty Drugie” 1993 nr 1, s. 7-24. Zob. on line

Vérités ameres (Józef Mackiewicz i Witold Gombrowicz) [dans:] Pologne singuliere et plurielle, La prose polonaise contemporaine. Études sur l'individualisme et la sociabilité, l'identité unique ou multiple. Presses Universitaires de Lille, Lille. Zob. on line

"Heimat vieler Völker". Die "Idee von der gemeinsamen Heimat" im Werk von Józef Mackiewicz (übersetz M. Mack), "Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur", Jahrbuch 1992, Deutsches Polen-Institut, Darmstadt. Zob. on line

1992

"Maisons-Laffitte, 13 Décembre" Poetique de la prose de Gustaw Herling, trad. par E.Destrèe-Van Wilden, "Etudes Littéraires en Pologne", vol 26, Warszawa. Zob. on line

Le Grotesque chez Aleksander Wat. En guise d'entrée en matière, trad. par. H. Krzyżanowski, "Etudes Littéraires en Pologne", vol. 26, Warszawa 1992. Zob. on line

From Fascination to Revulsion. Nature in the Writings of Czesław Miłosz [in:] Czesław Miłosz. A Stockholm Coference. September 9-11, 1991, ed. by Nils Åke Nilsson, Koferenser 26, Stockholm. Zob. on line

1991

L'historien de la littèrature et les citations, trad. par E.Destrèe-Van Wilden, "Etudes Litteraires en Pologne", vol XXIV. Zob. on line.

Gemeinsam ist die Kultur. Polnish-Deutschen Biographien im Werk von Wacław Berent, Deutsch-Polnische Ansichten Zur Literatur und Kultur, Darmstadt. Zob. on line

1985

Coherence of Literary Texts Is a Convention, transl. by Jan Patric Lee, "Literary Studies in Poland", No XIV, Wrocław. Zob. on line

1984

Die Prosa des Dichters Czesław Milosz, übersetz von R. Fieguth, "Russian Literature" XVI, North Holland. Zob. on line

Die Sprache als Dargestellte Welt. Zur Lyrik von Stanisław Baranczak, übersetz von R. Fieguth, "Russian Literature" XVI, North - Holland.

Witkacy et les Problèmes du Roman Moderne, "Acta Universitatis Wratislawiensis", No 690, Romanica Wratislaviensia XXII, Wrocław. Zob. on line

1983

L'espace socioculturel et la lecture [dans:] "Acta Universitatis Wratislaviensis", No 635, Romanica Wratislawiensia XX, Wrocław. Zob. on line

The Critical Reception of Bruno Schulz's Prose, transl. by A. Kukulska [in:] "Literary Studies in Poland", No IX, Wrocław. Zob. on line

1977

Bachtin: Language. Polyphony.Carnival. Polish version in: "Teksty" 1977 nr 3; and in my book: "A Hunting Postmodenists (in Poland)", Cracow 1999. Zob. on line