Redakcja i współredakcja książek zbiorowych

2012: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje, red. D. Ulicka, W. Bolecki. Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, Wydawnictwo IBL PAN, t. 92, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa, ss. 522.

2012: Kultura w stanie przekładu. Translatologia - komparatystyka - Transkulturowość, red. W. Bolecki, E. Kraskowska. Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, Wydawnictwo IBL PAN, t. 91, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa, ss. 437.

2010: Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, red. W. Bolecki, A. Dziadek, Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, Wydawnictwo IBL PAN, t. 90, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

2010: Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki, A. Dziadek, Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, Wydawnictwo IBL PAN, t. 89, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

2007: Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki, E. Nawrocka, Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, Wydawnictwo IBL PAN, t. 88, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

2007: Dzieła. Języki. Tradycje, red. W. Bolecki, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

2007: Poetyka. Polityka. Retoryka, red. W. Bolecki, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

2006: red. W. Bolecki i E. Dąbrowska, Literatura i wiedza. Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, Wydawnictwo IBL PAN, t. 87, ss. 535.

2004: red. W. Bolecki, Ryszard Nycz, Narracja i tożsamość. Problemy współczesnej antropologii literatury. Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, Wydawnictwo IBL PAN, vol. 85 i 86.
Tom I: Narracje w kulturze.
Tom II: Antropologiczne problemy literatury.

2003: Słownik schulzowski, red. W. Bolecki, J. Jarzębski i S. Rosiek. Hasła W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek i inni.   Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.

2003: Stereotypy w literaturze (i tuż obok)redakcja W. Bolecki, G. Gazda, Wydawnictwo IBL PAN, Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej pod red. J.Sławińskiego, vol. 84, Warszawa.

2002: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze,redakcja W. Bolecki, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej pod red. J.Sławińskiego, vol. 83, Warszawa 2000.

2000: Genologia dzisiajredakcja W. Bolecki, I. Opacki, Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej pod red. J.Sławińskiego, vol. 82, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2000.

2000: Osoba w literaturze i w komunikacji literackiejredakcja E. Balcerzan, W. Bolecki., Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej pod red. J.Sławińskiego, vol. 81, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2000.

2000: Ostrożnie z literaturą! (Wykłady, przykłady oraz inne rady)redakcjaS. Balbus, W. Bolecki, Wydawnictwo IBL PAN Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej pod red. J.Sławińskiego, vol. 80, Warszawa 2000.

1998: Literatura wobec niewyrażalnego, Wydawnictwo IBL PAN Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej pod red. J.Sławińskiego. vol.79, redakcja W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa 1997.

1996: Poetyka bez granicredakcja W. Bolecki, W. Tomasik, Wydawnictwo IBL PAN. Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej pod red. J.Sławińskiego, vol. 78 Warszawa 1996.

1992: Miedzy tekstamiredakcja J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki, PWN, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1992.