Książki

2018: Chack (Gracze. Opowieść o szulerach), Wydawnictwo Literackie, ss. 650.

2017 - INNE: (W) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Boleckiemu, pod red. Agnieszki Kluby i Magdaleny Rembowskiej-Płuciennik, Warszawa 2017, ss.508.

2017: Wenus z Drohobycza (o Brunonie Schulzu), Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk, ss. 208.

2015: A World Aparat by Gustaw Herling, translated by Agnieszka Kołakowska, Peter Lang Verlag, 2015, s. 268.

2014: Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu. Monografia, wydanie 3, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2014, s. 737.

2013: Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013, ss. 633. Zob. spis treści  On-Line
W 2014 r. książka została nominowana do Nagrody im. Jana Długosza.
Recenzje: "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" 2014 nr 24 (44), s. 309-318. Zob. On-Line; Teksty Drugie” 2015 nr 4, s. 213-224. Zob. On-Line


 

2007: Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wydanie trzecie zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo Universitas, Kraków. Zob.: recenzja On-Line

2007: Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (Zarys monograficzny). Wydanie drugie: uzupełnione, poprawione i rozszerzone. Wydawnictwo Arcana, seria Arkana literatury, Kraków, p.919. (spis treści). Zob, wywiad oraz recenzję Rec. Joanna Rostropowicz-Clark, "The Sarmatian Review", vol. XXVIII n0 3, September 2008, pp.1427-1429. On line | Artykuł "Nowoczesność i recepcja książek Józefa Mackiewicza" On-Line.

2006: Inna krytyka, Universitas, Seria: Krytyka XX wieku pod red. M. Wyki, Kraków, s.554. [Nagroda im. Kazimierza Wyki; zob. www.malopolskie.pl/wyka; nominacja do Nagrody im. Józefa Mackiewicza2007]. Zob. recenzje ON-LINE: Dekada Literacka; "Teksty Drugie" 2006/06; "ResPublika" 2007 nr 1; "Pogranicza" 2007/01; "Nowe Książki" 2006/11; "Tekstualia" 2006 nr 4.

2005: Ciemna Miłość. Szkice o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków. Rec. On-Line "Teksty Drugie" 2007 nr 1-2

2000: Rozmowy w Neapolu (z Gustawem Herlingiem - Grudzińskim), Wydawnictwo Szpak, Warszawa.

1999: Polowanie na postmodernistów (w Polsce), Wydawnictwo Literackie, Kraków.
          Recenzja: „Teksty Drugie” 2000 nr 5, s. 127-134. Zob. On-Line

1998: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, PWN, Warszawa. Wyd. I: 1991.

1997: Rozmowy w Dragonei (z Gustawem Herlingiem - Grudzińskim),Warszawa. [Nominacja do nagrody Nike].

1997: Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, WSIP, Warszawa. Wyd. II uzupełnione. Wyd. I: 1994.

1996: Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, Universitas, Kraków. Wyd. I: 1982.

1994: Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Biblioteka Analiz Literackich, WSIP, Warszawa. Wyd. II :1997.

1993: Prawdy niemiłe. Eseje, Warszawa, wydawnictwo Przedświt.

1991: Wyrok (na Józefa Mackiewicza), [pod pseudonimem Jerzy Malewski] , Wydawnictwo POLONIA, Londyn.

1991: Ptasznik z Wilna (o Józefie Mackiewiczu), [pod pseudonimem Jerzy Malewski], Wydawnictwo ARKA, Kraków. [Nagroda Literacka im. Zygmunta Hertza (tzw. Nagroda miesięcznika "Kultura"), Paryż].Wyd.II: 2007.

1991: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, PWN, Warszawa. Wyd. II: 1998.

1991: Ciemny Staw. Trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Wydawnictwo PLEJADA, Warszawa.

1989: Widziałem wolność w Warszawie. Szkice 1982-1987, [pod pseudonimem Jerzy Malewski], Wydawnictwo Polonia, seria: Wokół Literatury t.11, Londyn. Wyd. II, rozszerzone.

1987: Jedynie prawda jest ciekawa. Szkice do portretów, [pod pseudonimem Jerzy Malewski] wydawnictwo Pokolenie, Warszawa.

1984: Widziałem wolność w Warszawie [pod pseudonimem Jerzy Malewski], Wydawnictwo Przedświt, Warszawa. Wyd. II: 1991; wyd. rozszerzone.

1982: Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław. SERIA: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, pod. redakcja J. Sławińskiego, vol.60.

1978: Historia i biografia. Opowieści biograficzne Wacława Berenta, Wrocław. SERIA: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej pod red. J.Sławińskiego, vol.49.