Opracowania edytorskie: wstępy, posłowia, noty redakcyjne

2018: Dzieła zebrane Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pod red. Włodzimierza Boleckiego, tom 7: Dziennik pisany nocą, vol. 2 (oprac. zespół); Wydawnictwo Literackie, Kraków, ss.740.

2018: Dzieła zebrane Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pod red. Włodzimierza Boleckiego, tom 12: Gustaw Herling-Grudziński – Jerzy Giedroyć, Korespondencja, vol. 1-3; Wydawnictwo Literackie, Kraków.

2018: Dzieła zebrane Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pod red. Włodzimierza Boleckiego, tom 11: Rozmowy w Dragonei i w Neapolu. Oprac. Sylwia Błażejczyk-Mucha, Aleksandra Siwek; Wydawnictwo Literackie, Kraków.

2018: Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik 1957 – 1958, Włodzimierz Bolecki, wstęp pt. Co ze mną będzie?, s. 5-11; opracowanie tekstu: Włodzimierz Bolecki, Marta Herling, Wydawnictwo Literackie, Kraków, ss. 360.

2018: Witold Gombrowicz, Autobiografia pośmiertna. Wybór układ, opracowanie Włodzimierz Bolecki; Wydawnictwo Literackie, Kraków, wydanie 2.; ss. 374.

2017: Dzieła zebrane Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pod red. Włodzimierza Boleckiego, Tom 6: Opowiadania, vol. 2 (oprac. zespół); Wydawnictwo Literackie, Kraków, ss.775.

2017: Dzieła zebrane Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pod red. Włodzimierza Boleckiego, tom 7: Dziennik pisany nocą, vol. 1 (oprac. zespół); Wydawnictwo Literackie, Kraków, ss.740.

2016: Dzieła zebrane Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pod redakcją Włodzimierza Boleckiego, tom 5: Opowiadania, vol. 1 (oprac. zespół), Wydawnictwo Literackie, Kraków, ss. 496.

2015: A world apart by Gustaw Herling, tłum. Agnieszka Kołakowska, Peter Lang GMBH, serie Cross-Road, ss. 268.

2014: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Pożegnanie jesieni. Powieść, wstęp i opracowanie Włodzimierz Bolecki, ss. 1-211, Biblioteka Narodowa, seria I nr 323; Ossolineum, Wrocław 2014.

2014: Witold Gombrowicz, Posmrtna autobiografija. Izbor, struktura i oprema Włodzimierz Bolecki, preveo s poljskog Mladen Martić, Fraktura, Zagreb, ss. 360.

2013: Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane t.3: Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1957 - 1998. Felietony i komentarze z Radia Wolna Europa 1955 -1967, pod redakcją Włodzimierza Boleckiego, zebrali Zdzisław Kudelski i Violetta Wejs-Milewska. Opracowali: Justyna Błażejowska, Justyna Chłap-Nowakowa, Marek J.Chodakiewicz, Adam Dziadek, Rafał Habielski, Andrzej Jagodziński, Tadeusz Klimowicz, Andrzej K.Kunert, Małgorzata Łukasiewicz, Janusz Ostrowski, Agata Przybylska, Jerzy Snopek, Katarzyna Taras, Maciej Urbanowski, Violetta Wejs-Milewska, Mirosław Wójcik, Jan Zieliński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, s. 1310.

2010: G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane t.2: Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1947 - 1956, pod redakcją W. Boleckiego, zebrał. Z. Kudelski, opracowali: J. Bielska-Krawczyk, T. Bocheński, W. Bolecki, M. Chodakiewicz, R. Habielski, E. Kaczyńska, T. Klimowicz, A. Kłopotowska, M. Lachman, A. Przybylska, K. Taras, K. Uniłowski, V. Wejs-Milewska, W. Włodarczyk, M. Wójcik, J. Zając, M. Zielińska, J. Zieliński, Kraków 2010, s. 667.

2009: G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane t.1: Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935 - 1946, pod redakcją W. Boleckiego, przygotowali: W. Bolecki, A. Fitas, J. Chłap-Nowakowa, Z. Kudelski, P. Sieniuć, M. Urbanowski, M. Wójcik, Kraków 2009, s. 752.

2007: M.Pawlikowska-Jasnorzewska, Być kwiatem?... Wybór wierszy i szkiców poetyckich, wydawnictwo Świat Książki, wydanie 3.

2007: Witold Gombrowicz, Ferdydurke. Seria Dzieła Zebrane, wydanie krytyczne pod redakcją W.Boleckiego, J.Jarzębskiego, Z. Łapińskiego, Dodatek krytyczny W.Bolecki (aneksy opracowała M. Miecznicka), Wydawnictwo Literackie, Kraków, ss.837. Spis treści

2006: Bolesław Leśmian, Zwiedzam wszechświat, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa, Wyd. III.

2006: Witold Gombrowicz, O literaturze polskiej, wybór i posłowie, Kraków, s.129.

2004: Gustaw Herling-Grudziński, Skrzydła ołtarza: Wieża i Pieta dell' Isola. Lekcja literatury z Włodzimierzem Boleckim - wydanie drugie

2004: Witold Gombrowicz, Bestiarium, wstęp, wybór, układ Włodzimierz Bolecki, Kraków, Wydawnictwo Literackie.

2004: Pierwszorzędne teksty drugorzędne. Wstęp do: W.Gombrowicz,Varia t. 1-3, Kraków.

2003: W. Gombrowicz, Sentencje, aforyzmy, myśli, zdania i uwagi . Wybór, układ, posłowie W. Bolecki, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

2002: Gustaw Herling-Grudziński, Inny Świat. Lekcja literatury z Włodzimierzem Boleckim - wydanie drugie

2002: W. Gombrowicz, Autobiografia pośmiertna. Wybór, układ, opracowanie W. Bolecki, Wydawnictwo Literackie, Kraków

2002: W. Gombrowicz, Ferdydurke. Lekcja literatury z W. Boleckim, Posłowie pt. Przewodnik po labiryncie. Zestawienie ważniejszych artykułów o Ferdydurke. Wydawnictwo Literackie, Kraków. Wyd. II (wyd. I: 1996)

2001: G. Herling-Grudziński, Skrzydła ołtarza. Lekcja literatury z W. Boleckim, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

2001: B. Leśmian, Zwiedzam wszechświat. Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa, wyd. II.

2000: J.Sławiński, Prace wybrane, tom V. Seria: Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej. Redakcja i wstęp pt. U źródeł polskiego poststrukturalizmu W. Bolecki, Kraków.

2000: B.Schulz, Opowiadania, eseje, listy, Warszawa. Wybór, układ i posłowie, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa.

2000: M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Być kwiatem ?... , Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa, wyd. 2, poszerzone.

2000: G.Herling-Grudziński, Najkrótszy przewodnik po sobie samym. Opracowanie i przygotowanie tekstu do druku W. Bolecki, Wydawnictwo Literackie Kraków.

2000: Wacław Berent, Opowieści biograficzne: Nurt. Diogenes w kontuszu. Zmierzch wodzów, wstęp, opracowanie tekstu, komentarze, Wydawnictwo Literackie, Kraków. Wyd. II, uzupełnione.

2000: G. Herling-Grudziński, Inny Świat, Lekcja literatury z W. Boleckim, Wydawnictwo Literackie Kraków.

1999: Cz. Miłosz, Zniewolony umysł. Lekcja literatury z W. Boleckim Wydawnictwo Literackie Kraków.

1999: "Snuć miłość...". Antologia polskiej poezji miłosnej XV-XX w. Wybór, układ, opracowanie W. Bolecki, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa.

1999: G.Herling-Grudziński, Cud. Dżuma w Neapolu. Lekcja literatury z W. Boleckim Wydawnictwo Literackie, Kraków.

1999: G. Herling-Grudziński, Podróż do Burmy. Dziennik. Układ książki i posłowie W. Bolecki.

1998: Posłowie pt. Księga buntowników do: Cz. Miłosz. Dolina Issy Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa. Zob. On-Line

1998: Cz. Miłosz, To, co pisałem. Antologia wierszy. Wybór, układ tematyczny wierszy i posłowie W. Bolecki, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa.

1996: Bolesław Leśmian, Zwiedzam wszechświat, wybór i układ tematyczny wierszy i posłowie, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa, Wyd. II: 2001.

1996: S.I.Witkiewicz, Pożegnanie jesieni. Wstęp pt. Szaleństwo ludzi zdrowych czyli jakie ładne samobójstwo, opracowanie, komentarze, Kraków.

1996: Posłowie do: J. R. Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem 1983 roku, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa.

1996: Posłowie do: Czesław Miłosz, Zniewolony umysł, Wydawnictwo Świat Książki Warszawa.

1995: Wstęp do: J. Walc, Ja tu tylko sprzątam. Felietony i artykuły z lat 1988 - 1993. Wybór i opracowanie M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Szpak, Warszawa.

1994: M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Być kwiatem ?... Wybór tematyczny wierszy i szkiców poetyckich, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa.

1994: Sergiusz Piasecki, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, posłowie, nota biograficzna i edytorska, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa.

1994: W. Gombrowicz, Ferdydurke. Lekcja literatury z W. Boleckim, Posłowie pt. Przewodnik po labiryncie. Zestawienie ważniejszych artykułów o Ferdydurke. Wydawnictwo Literackie Kraków. Wyd. II: 2002.

1993: Aleksander Wat, Bezrobotny Lucyfer i inne opowieści, wstęp W. Bolecki, opracowanie tekstu i przypisy W. Bolecki,  J. Zieliński, Warszawa.

1992: W. Berent, Pisma rozproszone, wstęp i współredakcja z R Nyczem, WL, Kraków.

1991: Wacław Berent, Opowieści biograficzne: Nurt. Diogenes w kontuszu. Zmierzch wodzów, wstęp, opracowanie tekstu, komentarze, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

1989: Mieczysław Jastrun, Dziennik 1956-1958, wybór i opracowanie W. Bolecki, Polonia Book Found Ltd.

1987: Wacław Berent, Ozimina. Wstęp W.Bolecki, opracowanie Michał Głowiński, Wydawnictwo Alfa, Warszawa.