Informacje sekretne

1. List gończy

2. O sobie samym do potomności

Pocztówka (nr 2378) firmy Parma Press z Warszawy (b.d.)
Dystrybucja Rainbow Art)

To chyba o mnie?