Sensualność w kulturze polskiej

Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności

Projekt zatytułowany "Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności" poświęcony jest problematyce sensualności rozumianej jako historycznie zmienny zbiór form reprezentacji ludzkich zmysłów (oprócz wzroku, słuchu, smaku, dotyku i powonienia, także ludzkiej cielesności, płciowości, władz poznawczych, mechanizmów percepcyjnych, podmiotowości i in.).