Publicystyka, rozmowy, wywiady

REFORMA NAUKI:

Humanistyka żyje w krwioobiegu zmian modernizacyjnych, wywiad z W. Boleckim, "Forum Akademickie", nr 5/2014. Zob. On-Line.

W. Bolecki, P. Urbańczyk, E-SSH Labs. Nowy typ międzynarodowej platformy współpracy, "Forum Akademickie", nr 4/2014. Zob. On-Line.

Oceńmy humanistykę, wypowiedź w piśmie "Forum Akademickie", nr 3/2014, s. 16. Zob. On-Line.

Ocena jednostek naukowych w humanistyce (parametryzacja a ewaluacja), "Polska Akademia Umiejętności. Debaty PAU", t. I, 2014, s. 15-20. Zob. On-Line.

To już nie luksus - to absolutna konieczność, z Włodzimierzem Boleckim rozmawia Maciej Chojnowski, rozmowa opublikowana na portalu Otwarta nauka.

Ocena sytuacji, wypowiedź na temat numeru: "Mobilny uniwersytet", "Panorama PAN", nr 10 (10) listopad 2013, s. 7-9. Zob. On-Line. Publikacja dostępna także na stronie pisma.

Wywiad Nic o nas bez nas, "Postscriptum Polonistyczne", 1 (9) 2012, s. 111-119. Zob. On-Line.

W. Bolecki, M. Żylicz, Reforma sektora nauki, "Nauka Polska", nr 16. Zob. On-Line.

W. Bolecki, E. Dahlig-Turek, P. Urbańczyk, Po pierwszym konkursie NPRH, Forum Akademickie 2012, nr 4. Zob. On-Line.

Wypowiedz nt. reformy nauki w Polsce, "Kronos" 2011 nr.1 s. 232 - 242. Zob. On-Line.

W.Bolecki, E.Dahlig-Turek, P. Urbańczyk, Humanistyka a reforma polskiej nauki, "Forum Akademickie" 2009 nr 5. Zob. On-Line.

 

POZOSTAŁE:

Epos rycerski Marka Nowakowskiego, Gazeta Polska Codziennie, 2014 nr 133 (834), 10.06, s. 10-11. Zob. On-Line.

Stan teorii literatury. Rozmawiają: Włodzimierz Bolecki, Żaneta Nalewajk, Agnieszka Wnuk. "Tekstualia" 2013, nr 4 (35) 2013. Zob. On-Line 1 lub On-Line 2.

O "Modalnościach modernizmu" - rozmawiają Włodzimierz Bolecki i Żaneta Nalewajk. Rozmowa opublikowana na stronie pisma "Tekstualia". Zob. On-Line.

Rozmowa z Magdaleną Bajer, zob. w: "Teologia Polityczna" , przedr. w: Magdalena Bajer, Jak wierzą uczeni. Rozmowy z profesorami, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2010, s .43 - 58.

Historyczność jest jak powietrze. O badaniach historycznoliterackich - z Włodzimierzem Boleckim rozmawiają Żaneta Nalewajk i Tomasz Mackiewicz, "Tekstualia" 2010 nr 3, s. 5 - 18. Zob. On-Line.

Dialog czy monolog. Z Włodzimierzem Boleckim rozmawia Żaneta Nalewajk, "Tekstualia" 2008 nr 4 (< on line).

 

 

[Strona w budowie]