Curriculum Vitae

Data urodzenia: 13. 04. 1952
Miejsce urodzenia: Warszawa, Polska
E-mail: wlodzimierz [dot] bolecki [at] gmail [dot] com

Praca:

 • Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, p.128, tel. /fax 4822-826-99-45; www.ibl.waw.pl
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – wiceprezes Zarządu 2006 - ... (www.fnp.org.pl)
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Literatury – Zakład Teorii Literatury i Poetyki, 2005 - 2009 (kontrakt)
 • Uppsala Universitet. Slaviska Institutionen, 2000-2001
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Literatury Romantyzmu i Współczesnej 1996-2004
 • 1980-1981 Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w IBL PAN.

Wykształcenie:

 • 1991: dr habilitowany na podst. pracy: "Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX w". (opubl. 1991, wznow. 1998).
 • 1980: dr nauk humanistycznych, IBL PAN na podst. pracy "Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym" (opubl. 1982, wznowienie 1996) promotor: doc. dr hab. J. Sławiński, recenzenci: doc. dr hab. Alina Brodzka i doc. dr hab. Edward Balcerzan
 • 1976: mgr filologii polskiej na podstawie pracy: "Historia i biografia. Opowieści biograficzne" W. Berenta (opubl. 1978), promotor doc. dr hab. A. Lam.
 • 1971-1976: Uniwersytet Warszawski
 • 1967-1971: VI LO im. T. Reytana, Warszawa

Specjalizacja:

 • teoria i historia literatury
 • krytyka literacka
 • edytorstwo

Stanowiska:

 • 2007 - 2009 - profesor nadzwyczajny, Zakład Poetyki i Teorii Literatury w Instytucie Literatury Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2000 - 2001 - profesor-gość, Instytut Slawistyki, Uppsala University, Szwecja
 • 1996 - ... - profesor w IBL PAN
 • 1995 - 2004 - profesor nadzwyczajny i zwyczajny na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkieg
 • 1996 - profesor zwyczajny [belwederski]
 • 1992 - 1996 - docent w IBL PAN
 • 1992 - ... - członek redakcji "Teksty Drugie"
 • 1991 - ... - kierownik Pracowni Poetyki Historycznej
 • 1981 - 1991 - adiunkt
 • 1979 - 1980 - starszy asystent
 • 1976 - 1979 - doktorant; Stacjonarne Studium Doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN, Warszawa

Wykłady gościnne:

 • 2009: Bibliotèque Polonaise de Paris;
 • 2009: European Science Foundation, ERIH Panel, Brussels
 • 2009: European Science Foundation, Changing Publication Culture, Budapest,
 • 2006: Muzeum Polskie w Rapperswilu (Szwajcaria)
 • 2005: University of Amsterdam; University of Stockholm; University of Uppsala
 • 2004: Université Paris IV; Université Lille III; University of Ljubliana (Slovenia); University of Piliscaba (Hungary)
 • 2003: University of Uppsala; University of Stockholm; University of Piliscaba (Hungry); Universität Fribourg (Switzerland); The Royal Swedish Academy, Stockholm; Sorbonne - Université Paris IV
 • 2002: University of Uppsala
 • 2001: University of Stockholm; University of København, Lund University University of Uppsala
 • 1998: University of Uppsala; University of Stockholm
 • 1996: University of Vancouver; Université de Montreal; University of Edmonton; Sorbonne - Université Paris IV; University of Stockholm; University of Uppsala
 • 1995: Université Paris IV; University of Uppsala; University of Stockholm; Université Lille III
 • 1994: Harvard University; University of Stockholm; University of Glasgow; University of St. Andrews (Scotland); Universität Zürich; Lund University
 • 1993: University of London; University of Debrecen (Hungary); Salzburg Seminar; Institut National des Lanques et Civilisations Orientales - INALCO, Paris
 • 1992: Central European University (Prague)
 • 1991: University of St. Andrews; University of Glasgow; University of Saarbrucken Central European University (Prague)
 • 1990: University of Stockholm
 • 1989: University of Amsterdam

Nagrody:

 • Nagroda Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich (Toronto, 2010)
 • Nagroda im. Kazimierza Wyki (Kraków, 2007; www.malopolskie.pl/wyka)
 • Nagroda "Kultury" im. Z. Hertza (Paryż, 1991)
 • Nagroda im. Fundacji Kościelskich (Genewa, 1989)
 • Kwartalnika "Arka" (Kraków, 1988)
 • Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego (Warszawa, 1987)
 • Nagroda Fundacji Polcul (Sydney, 1985).

Członkostwo w organizacjach zawodowych:

 • Rada Naukowa IBL PAN, Warszawa
 • PEN-Club
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
 • Towarzystwo Naukowe Warszawskie (Societas Scientiarum Varsoviensis)
 • Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza
 • Komitet Nauk o Literaturze PAN (2007 - 2010)

Inne aktywności: